PRESSMer än strängar på gitarren! 
1996 bildade Lolita Ray och Fanny Holm folkrockduon "Little Failures". 2003 kom första fullängds CDn "Moving on" med Lolita Ray och Fanny Holm som låtskrivare, sångerskor och gitarrister. Bandet hade vuxit och bestod då av sju medlemmar. Utmärkande för "Little Failures" var stämsången och ofta ett vemodigt anslag och de hämtade sin inspiration från countryn och americanan. Bandet turnerade i USA, Wales och Sverige. 2008 splittrades gruppen men Fanny och Lolita gör fortfarande enstaka spelningar. 

2003 var Lolita med och bildade bandet "Lill-Britt Siv" bestående av henne själv, Anna Bernhorn (f.d Eriksson), Anna Döbling och Maria Lindström. När en medlem valde att lämna bandet fortsatte gruppen under namnet "Brittakåren". Utmärkande är sväng, ställningstagande för de utsatta, humor och stämsång. Gruppen framför sina egna låtar och egna översättningar av andras. Brittkåren har synts flitigt under åren på allehanda scener i både Sverige och Finland. 

2007 publicerades Lolitas första diktsamling "The right of a voice" på Tregolwyn, i UK. Dikterna som var ett urval från 25 års skrivande översattes av henne själv till engelska och boken illustrerades med bilder av fotografen Rhys Jones, från Wales. Boken fick fina recensioner. 

2008 vandrade hon 104 mil genom Sverige, ensam utan pengar, som en manifestation mot överkonsumtionen och för att uppmärksamma klimatfrågan. Vandringen var ett inlägg i klimatdebatten, men också ett konstprojekt och ett utforskande av den egna kapaciteten.

November 2010 släppte hon sin första soloplatta "Flickan av is" på svenska, och i december samma år debuterade hon som manusförfattare med långfilmen "Svinalängorna", fritt efter Susanna Alakoskis roman och i samarbete med Pernilla August. 
Hon värjer inte för de svåra frågorna. Filmen Svinalängorna handlar om barn som far illa på grund av sina föräldrars alkoholmissbruk och om ärren det sätter i själen. Men musiken och poesin är ett uttryck för ren lust att skriva om det som berör henne. Det finns ofta ett du och ett jag, ett personligt tilltal och det handlar om livet. Hopp, förtvivlan, ensamhet och kärlek.

Under flera år har Lolita tillsammans med Pierre Ström arrangerat Stockholms Visfestival - en festival som numera är helt jämställd. Hon och Pierre bjöd också på visor till lunch med gästartister under många somrar i Kungsträdgården. Lolita har också samarrangerat flera andra musik- och kulturfestivaler och klubbar, bland annat Tensta Marknad, Lilith Eve, Nordisk Visfestival, m fl kulturfestivaler i Gamla Stan. 

I januari 2013 bildade hon en duo med Jan Albert Carlsson på barytonsaxofon. Duon har gjort spelningar runt om i Sverige och hösten 2015 gjorde de en turné i Wales, UK. De framför Lolitas låtar och översättningar av Steve Earle och Townes van Zandt, med Lolita på sång och gitarr och Jan Alberts sax, ibland som en följsam stämma, ibland som en lekfull motpart. 

Vem är hon?
Vandrare, poet, fembarnsmor, farmor, mormor, sjuksköterska, manusförfattare, konsertarrangör, sångerska och låtskrivare kan hon bland annat titulera sig. Hon beskriver sig själv som lika modig som vemodig. Vemodet använder hon till att uttrycka sig. Modet för att våga möta nya utmaningar. ”Flickan av is”, i titelspåret på hennes soloplatta, sitter fastfrusen och väntar. Men bara hon kan få något att hända. 

Så här skrev Lolita efter sin långa ensamma vandring: "Jag kunde inte vara rädd, jag måste ha tillit hela vägen. Mota varje tanke om hinder, välja att se möjligheter i alla stopp och tveksamheter. Ta en väg även om jag inte visste vart den skulle leda mig." "Jag har bestämt mig. Jag ska försöka betrakta hela livet som en möjlighet, steg för steg, nu för nu. Ett liv där varje plustecken blir ett till.” 

More than strings on a guitar! 
In 1996 Lolita Ray and Fanny Holm formed the folk rock duo "Little Failures". In 2003 they released their first full length album "Moving on". At that time the band had seven members and Lolita and Fanny as songwriters, singers and guitar players. The music was influenced by country and americana, a lots of harmonies and melancholy. In 2008 the members decided to go separate ways but Lolita and Fanny still does gigs sometimes. 

2003 Lolita and Anna Bernhorn (fd Eriksson) Anna Döbling and Maria Lindström formed the band "Lill-Britt Siv". When one of the members left the band they continued under the name "Brittakåren". The band play their own songs and their own translations of others. The use a lot's of humor but deliver political statements in their shows. They stand up for human rights and have been touring Sweden and Finland over the years.  

In 2007 Lolita's poems where translated by herself into English and published by Tregolwyn. The poems are a selection from 25 years of writing and the book is beautifully illustrated with pictures taken by photographer Rhys Jones. In 2008 Lolita walked 1040 kilometres through Sweden, all alone with no money, to demonstrate that it is possible to live our lives without over-consumption and to draw attention to the climate change.
In November 2010 she released he first solo album FLICKAN AV IS, and the same year she made her debut as a screenwriter (in co-operation with Pernilla August) for the movie “Svinalängorna”, which premiered on December 10, based on Susanna Alakoski’s novel. The film as well as her work was awarded and sold over the world. She was a nominee for the Swedish Guldbagge and won the Nordic Council's film prize for the screen, with dame Helen Mirrén in the jury. 

The hike was not only a contribution to the climate debate, but also an art project and an exploration of her own capacity. On the way Lolita wrote both songs and developed thoughts on the film script. She does not avoid the difficult issues. The movie “Svinalängorna” concerns child cruelty due to alcohol abuse by the parents and the scars it leaves in the soul. The music and the poetry, on the other hand, is an expression of pure joy in writing. It is about life. Hope, despair, loneliness and love. 
In January 2013 Lolita formed a duo with Jan Albert Carlsson on baritone saxophone. The duo has played in different venues in Sweden, and on a tour to Wales, UK autumn 2015. They perform Lolitas songs and translations of Steve Earle and Townes van Zandt. The voice, guitar and saxophone blend into a very special sound.

Who is she? 
Lolita can call herself hiker, poet, mother of five, grandmother, nurse, writer, concert promoter, singer and songwriter. She wrote after her solo hike through Sweden: "I could not be afraid, I must have faith all the way - refuse every thought of obstacles and choose to see possibilities. Take a road even if I did not know where it would lead me. I've made a decision: I'll try and look at life as an opportunity, step by step.Beställ Lolitas Soloplatta


Maila namn och adress till:
lollbrittpop@hotmail.com 100 kr, ink porto.